Cáo và sư tử

Cáo bị hỏng đồng hồ, đồng hồ Senko mới mua. Cáo rầu rĩ lang thang trong rừng nhân một ngày nắng đẹp.
Đi ngang qua hang sư tử. Sư tử tò mò hỏi: “Cáo, sao chú buồn thế?”

Cáo và sư tử.

– “Đồng hồ tớ bị hỏng.”

– “Để đấy tớ chữa cho.”

Cáo phì cười: “Bác mà chữa đồng hồ khỉ gì. Bàn tay to thế, cầm đồng hồ còn chưa xong.”

Sư tử bảo: “Cứ để tớ thử, đằng nào thì cũng hỏng rồi.”

Cáo thấy có lý, đưa đồng hồ cho sư tử. Sư tử vào hang một lúc, mang ra chiếc đồng hồ chạy ngon lành. Cáo mừng lắm, cảm ơn rối rít. Sư tử chắp tay ngửng mặt lên trời cười.

Mấy hôm sau, Sói cũng bị hỏng đồng hồ. Và sư tử lại chữa được.

Trong hang, sáu con thỏ ngồi cặm cụi sáu góc. Sách vở về cấu trúc cơ điện của đồng hồ và tuốc-lơ-vít vứt lăn lóc xung quanh.

Bài học kinh doanh:

Chỉ cần cưa được khách hàng, còn việc bạn có làm được hay ko không quan trọng, việc đó đã có các bộ phận khác lo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bạn không được phép sao chép nội dung trên trang này