Airdrop trong tháng 5/2018

 


8/5/2018


35 BOLTT ~ $2.5
Talk to bot: https://t.me/boltcoinbot?start=429206332

 7 DIREC ~ $7
Sign up: http://bit.ly/2jD7SrA
– Verify email and login.
– Join telegram and follow Twitter for 7 DIREC.
– Update ETH Wallet in your profile.


03/5/2018


480 ARTX (Articlex) ~ $9.6
Register and go to Airdrop: https://ico.articlex.io/register?ref=13032
Confirm telegram and join other social media channels for more tokens.

25 BMT (Bitminutes) ~ $0.5
Start the bot:  https://t.me/get_tokens_bot?start=429206332
Bot takes time to respond – wait. After it responds – enter your email.


01/5 – 02/5/2018


1/ Nhận 250 WGD (WRIO) ~ $10
Hoàn thành nhiệm vụ dưới đây với Twitter, Facebook, telegram, YouTube:
https://wr.io/airdrop/?afmc=3r1

1. Open link above
2. Join Telegram channel
3. Follow Twitter
4. Like on Facebook
5. Like on YouTube
6. Refer friends to be eligible to receive additional tokens

2/ Nhận 250 UAB (Unboxed Network)
Đăng ký:  https://unboxed.network/r/a4fa1f
Hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu liên quan mạng xã hội

3/ Nhận 200 CVR (ConcertVR)~$20
Tham gia bot telegram:
https://t.me/concertVRbot?start=429206332

Xem thêm bài khái niệm về Airdrophttps://earningsonline.net/vi/kien-thuc-chung/khai-niem-airdrop-bounty-trong-tien-ao/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Bạn không được phép sao chép nội dung trên trang này